T h a i D i e t I n f o . c o m
โรคที่มากับความอ้วน
คุณอ้วนแล้วหรือยัง? ดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอว/สะโพก
ทำไมถึงอ้วน?
แคลอรี
การลดน้ำหนัก + ฮอร์โมน
ดัชนีน้ำตาล
ลดความอ้วนแบบผิดๆ
วิธีลดความอ้วน
ข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ
ลิงค์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก

(Waist/Hip Ratio)

 

 

นอกจากดัชนีมวลกายที่ช่วยในการตรวจสอบว่าเรามีภาวะน้ำหนักเกินหรือยัง เราเข้าสู่ภาวะ อ้วนแล้วหรือไม่ ก็ยังมีดัชนีอีกตัวที่ช่วยเราตรวจเช็คเพิ่มเติมได้ ดัชนีตัวนี้คืออัตราส่วนรอบเอว ต่อรอบสะโพก (Waist/Hip Ratio : WHR) สาเหตุที่บางครั้งจำเป็นต้องใช้ดัชนีตัวนี้ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่า หลายคนมีร่างกายที่ค่อนข้างสมส่วนและดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะเหมาะสมหรือน้ำหนักเกิน แต่มีลักษณะลงพุง เช่นนี้แล้วคุณก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างได้เช่นกัน

 

อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR) สามารถหาได้จาก

 

ความยาวเส้นรอบเอว ( หน่วยเป็น ซม.) / ความยาวเส้นรอบสะโพก (หน่วยเป็น ซม.)

ค่าที่ได้ ถ้าเกิน 0.85 : แสดงว่ามีภาวะ อ้วนลงพุง

ค่าที่ได้ 0.76-0.84 : แสดงคว่าคุณกำลังใกล้เข้าสู่ภาวะลงพุง ควรเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้ว

ค่าที่ได้ ตำกว่า 0.75 : แสดงว่าคุณไม่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจากไขมัน

 

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรอบเอว = 65 ซม. และรอบสะโพก = 85 ซม. 3

ความยาวเส้นรอบเอว ( หน่วยเป็น ซม.) / ความยาวเส้นรอบสะโพก (หน่วยเป็น ซม.)
อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR) = 65/85 = 0.76

 

 

 

ค่า 0.76 ที่ได้นั้น ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 0.85 แสดงว่าคุณยังไม่เข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงนั่นเอง แต่ก็ควรจะเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายของคุณได้แล้ว

 

เกี่ยวกับความยาวเส้นรอบเอว สำหรับคนไทยแล้ว มาตรฐานคือ

สำหรับผู้ชาย ไม่ควรเกินกว่า 90 ซม.(36 นิ้ว)
สำหรับผู้หญิง ไม่ควรเกินกว่า 80 ซม.(32 นิ้ว)

 

จากการศึกษาพบว่า เส้นรอบเอวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ 5 ซม.นั้น เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรค เบาหวานมากขึ้นถึง 3-5 เท่า ซึ่งจะนำไปสู่โรคอื่นๆได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น