T h a i D i e t I n f o . c o m
โรคที่มากับความอ้วน
คุณอ้วนแล้วหรือยัง?
ทำไมถึงอ้วน?
แคลอรี
การลดน้ำหนัก+ฮอร์โมน ฮอร์โมน หิว/อิ่ม ฮอร์โมน การย่อย ฮอร์โมน อดอาหาร ข้อมูลฮอร์โมน
ดัชนีน้ำตาล
ลดความอ้วนแบบผิดๆ
วิธีลดความอ้วน
ข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ
ลิงค์น่าสนใจ
 
 
 
สูตรอาหารไทย | อาหารไทย

 

 

 

 

 

 

ฮอร์โมนเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก

 

ฮอร์โมนเลปติน-LEPTIN (ฮอร์โมนอิ่ม) : ผลิตขึ้นโดยเซลล์ไขมัน ออกฤทธิ์ที่สมองส่วนไฮโปทาลามัส ซึ่งเป็นสมองส่วนที่สั่งการให้เรารู้สึกหิว หรืออิ่ม โดยฮอร์โมนเลปตินจะส่งสัญญาณให้เรา รู้สึกอิ่ม

 

ฮอร์โมนเกรลิน-GHRELIN (ฮอร์โมนหิว) : ผลิตโดยตับอ่อน โดยระดับฮอร์โมนเกรลินจะสูง เวลาที่กระเพาะขาดอาหาร โดยจะส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนไฮโปทาลามัส ซึ่งเป็นสมอง ส่วนที่สั่งการให้เรารู้สึกหิว หรืออิ่ม โดยฮอร์โมนเกรลินจะส่งสัญญาณให้เรารู้สึกหิว (ในช่วงที่ทำการลดน้ำหนัก ระดับของฮอร์โมนเกรลินจะสูงมาก ทำให้รู้สึกหิวตลอดเวลา)

ฮอร์โมนคอร์ติซอล-CORTISOL (ฮอร์โมนเครียด) : ฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งในยามที่รู้สึกเครียด หรือร่างกายต้องต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์หรือทางด้านกายภาพ ส่งผลให้ร่างกายเก็บพลังงาน ไว้ในรูปของไขมันซึ่งพอกพูนตามร่างกาย นอกจากนั้นฮอร์โมนคอร์ติซอลจะสั่งการให้ ให้เรารู้สึกหิวและอยากของหวานมากกว่าปกติ (sugar craving)

ฮอร์โมน เกี่ยวกับการอดอาหาร

ฮอร์โมนอินซูลิน-INSULIN (ฮอร์โมนเก็บไขมัน) : เป็นฮอร์โมนที่คอยเก็บไขมันในร่างกาย มีหนักที่หลักในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยการส่งน้ำตาลในเลือดไปยัง ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ ตับ เซลล์ไขมัน ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ว่า จะต่ำหรือสูงมีส่วนกระตุ้น เบต้า เซลในตับอ่อนเพื่อหลั่งอินซูลินออกมาจัดการ น้ำตาลที่อยู่ในเลือด อินซูลินจะเป็นตัวผลักกลูโคสเข้าไปในเซลล์ ซึ่งจะถูกนำ ไปใช้เป็น ไกลโคเจน (glycogen) หรือเก็บเป็นไขมัน

 

ฮอร์โมนกลูคากอน-GLUGACON (ฮอร์โมนลดไขมัน) : ถูกสร้างและหลั่งมาจากอัลฟ่าเซลในตับอ่อน อย่างไรก็ตามขณะที่ระดับน้ำตาลในเลือดคุณสูง ร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินมาเพื่อ ลดระดับน้ำตาลลง ผลข้างเคียงของการหลังอินซูลินนี้เองที่ยับยั้งการปล่อยฮอร์โมนกลูคากอน ออกมา เมื่อใดก็ตามที่พฤติกรรมการบริโภคคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันสมดุล ระดับน้ำตาลในเลือดค่อย ๆเพิ่มทีละน้อย ระดับของอินซูลินก็จะลดลงและเพิ่มระดับของกลูคากอนแทน