T h a i D i e t I n f o . c o m
โรคที่มากับความอ้วน
คุณอ้วนแล้วหรือยัง?
ทำไมถึงอ้วน?
แคลอรี แคลอรี คือ? แคลอรีที่ได้จากอาหาร แคลอรีที่ใช้ในกิจกรรม
การลดน้ำหนัก + ฮอร์โมน
ดัชนีน้ำตาล
ลดความอ้วนแบบผิดๆ
วิธีลดความอ้วน
ข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ
ลิงค์น่าสนใจ
 
 
 
สูตรอาหารไทย | อาหารไทย

 

 

 

 
 

 

แคลอรี คืออะไร?

 

แคลอรีคืออะไร

 

แคลอรี (Calorie) คือ หน่วยวัดพลังงานอาหาร

การวัดหน่วยของแคลอรีมีสองแบบ ได้แก่

1. กรัม-แคลอรี (cal) เท่ากับพลังงานที่ต้องใช้เพื่อทำให้อุณหภูมิของน้ำ 1 กรัม เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ( มีค่าประมาณ 4.184 จูล)

2. กิโลกรัม-แคลอรี (kcal) เท่ากับพลังงานที่ต้องใช้เพื่อทำให้อุณหภูมิของน้ำ 1 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส (มีค่าประมาณ 4.184 กิโลจูล หรือเท่ากับ 1000 กรัม-แคลอรี) ข้อมูลทางโภชนาการมักจะใช้หน่วยกิโลแคลอรี

 

สารอาหารที่ได้จากการบริโภคแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. สารอาหารให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

     - คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน ปริมาณ 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรีเท่ากัน

     - ไขมัน ปริมาณ 1 กรัม นั้นให้พลังงานสูงถึง 9 กิโลแคลอรี

2. สารอาหารไม่ให้พลังงาน ได้แก่ เกลือแร่ วิตามิน

 

โดยทั่วไปแล้ว ร่างกายของคนเราต้องการพลังงานวันละ 25 กิโลแคลอรีต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม อันนี้คือข้อมูลทางวิชาการ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เนื่องจากคนเรามีกิจกรรมมากมายในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน การบริโภคอาหารเพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอแล้วควรจะบริโภคให้ได้ประมาณ 1,500-2,500 กิโลแคลอรี สำหรับหญิงทั่วไป และ 1,800 - 2,000 กิโลแคลอรีสำหรับชายทั่วไป ทั้งนี้ทั้งนั้นความต้องการพลังงานของร่างกายนอกจากจะเกี่ยวข้องกับเพศแล้ว ยังสัมพันธ์กับอายุและน้ำหนักตัว เด็ก ผู้ป่วย หรือนักกีฬา จะต้องการพลังงานมาก ส่วนผู้สูงอายุร่างกายจะต้องการพลังงานน้อย

 

หลายคนเกิดความสงสัยว่า ทำไมเราจึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับ แคลอรี ? ที่เป็นเช่นนี้เพราะกิจกรรมทุกกิจกรรมในการดำรงชีวิตจะมีการเผาพลาญพลังงานที่ได้ เข้าไปจากการบริโภคอาหารเข้าสู่ร่างกาย เช่นนั้นแล้ว การควบคุมให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณแคลอรีเข้าสู่ร่างกาย กับการเผาพลาญแคลอรีจากการทำกิจกรรม/ออกกำลังกาย จะส่งผลให้ร่างกายมีน้ำหนักสมดุล และไม่เข้าสู่สภาวะอ้วนได้