T h a i D i e t I n f o . c o m
โรคที่มากับความอ้วน
คุณอ้วนแล้วหรือยัง?
ทำไมถึงอ้วน?
แคลอรี
การลดน้ำหนัก + ฮอร์โมน
ดัชนีน้ำตาลไกลซีมิกอินเด็กซ์ไกลซีมิกโหลด
ลดความอ้วนแบบผิดๆ
วิธีลดความอ้วน
ข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ
ลิงค์น่าสนใจ
 
 
 
สูตรอาหารไทย | อาหารไทย

 

 

 

 
 

 

ดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index)ดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index)

อาหารที่เราทานเข้าไปทุกอย่าง มีผลต่อการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดต่างกันไป สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก (และผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน) นั้น ควรจะเลี่ยงอาหารประเภทที่เพิ่มระดับน้ำตาล ในเลือดอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลถึงการสะสมของไขมันในร่างกายอีกด้วย เพื่อเป็นการช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการลดหรือเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง นักวิทยาศาสตร์ จึงได้คิดค้น ค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ (หรือดัชนีน้ำตาล) ขึ้นมา

 

สำหรับวิธีหาค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์นั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดสอบโดยหาค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้น จากกลุ่มตัวอย่าง หลังจากที่รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนั้นๆ เข้าสู่ร่างกายไปแล้ว จากข้อมูลที่ได้ น้ำตาลกลูโคส คือน้ำตาลที่ร่างกาย สามารถดูดซึมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย ค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ จึงเป็นค่าที่สูงสุดคือ 100

แต่จากข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนั้น พบว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตบางอย่างชนิด กลับให้ค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงกว่าน้ำตาลทรายที่เราบริโภคอีก ยกตัวอย่างเช่น

น้ำตาลทรายขาว (ซูโครส) มีไกลซีมิกอินเด็กซ์ เท่ากับ 61
น้ำตาลจากผลไม้ (ฟรุคโตส) มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ เท่ากับ 19
โดนัท, เค๊ก มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ เท่ากับ 67
ขนมปังขาว มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ เท่ากับ 70

 

 

อาหารคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ มากกว่า 70 จัดเป็นอาหารที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ สูง เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ควรงดหรือเลี่ยงสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยโรคเบาหวาน

อาหารคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ระหว่าง 56-69 จัดเป็นอาหารที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ ปานกลาง เป็นคาร์โบไฮเดรตที่สามารถทานได้บ้าง (หรือควรเลี่ยงสำหรับผู้เป็นเบาหวานและควบคุมน้ำหนัก)

อาหารคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ น้อยกว่า 55 จัดเป็นอาหารที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ ต่ำ เป็นคาร์โบไฮเดรตที่สามารถทานได้ (ในปริมาณที่เหมาะสม)

ข้อมูลไกลซีมิกอินเด็กซ์และไกลซีมีกโหลด International table of glycemic index and glycemic load values: 2002 โดย Kaye Foster-Powell, Susanna HA Holt, and Janette C Brand-Miller