T h a i D i e t I n f o . c o m
โรคที่มากับความอ้วน
คุณอ้วนแล้วหรือยัง?
ทำไมถึงอ้วน?
แคลอรี
การลดน้ำหนัก + ฮอร์โมน
ดัชนีน้ำตาลไกลซีมิกอินเด็กซ์ไกลซีมิกโหลด
ลดความอ้วนแบบผิดๆ
วิธีลดความอ้วน
ข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ
ลิงค์น่าสนใจ
 
 
 
สูตรอาหารไทย | อาหารไทย

 

 

 

 
 

 

ไกลซีมิกโหลด (Glycemic Load)ไกลซีมีกโหลด (Glycemic Load)

ค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์อย่างเดียว ไม่สามารถตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้หมด เพราะอาหารบางชนิดถึงจะมีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์สูง แต่ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ที่อยู่ในอาหารนั้นมีน้อย หรือพูดง่ายๆให้เข้าใจคือ น้ำตาลสูงแต่คาร์โบไฮเดรตต่ำ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลที่ได้จากการรับประทานอาหารนั้นเข้าไปไม่ได้น่ากลัว หรือ เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากมาย ตัวอย่างที่น่าสนใจมากคือ แตงโม

 

ทุกคนไม่เถียงถึงความหวานที่ได้จากการทานแตงโม และค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ ก็ไม่ได้หลอกเราเหมือนกัน โดยแตงโมมีไกลซีมิกอินเด็กซ์ เท่ากับ 72 (มากกว่า 70 แสดงว่าหวานมาก ควรเลี่ยง) แต่ถ้านำค่าไกลซีมิกโหลดมาพิจารณาด้วย จะพบว่า จริงๆแล้วปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในแตงโมนั้นน้อยมาก เก้าในสิบ ส่วนของแตงโมจะเป็นน้ำและเส้นใยอาหาร สูตรหาค่าไกลซีมิกโหลดคือ

(ไกลซีมิกอินเด็กซ์ / 100) x ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (หน่วยเป็นกรัม) ในหนึ่งหน่วยบริโภค

สำหรับแตงโมนั้น หนึ่งหน่วยบริโภคจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตอยู่เพียง 6 กรัม ค่าไกลซีมิกโหลดสำหรับแตงโมเท่ากับ

(72 / 100) x 6 = ~4
อาหารที่มีค่าไกลซีมิกโหลดตั้งแต่ 20 หรือมากกว่า ถือว่า สูง เป็นกลุ่มอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
 
อาหารที่มีค่าไกลซีมิกโหลด ระหว่าง 11-19 ถือว่า ปานกลาง สามารถทานได้บ้างในปริมาณเหมาะสม
 
อาหารที่มีค่าไกลซีมิกโหลดตั้งแต่ 10 หรือต่ำกว่า ถือว่า น้อย สามารถทานได้ (ในปริมาณเหมาะสมเช่นกัน)
 

อีกตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่

สปาเก็ตตี้ : มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ = 41
  : หนึ่งหน่วยบริโภคมีคาร์โบไฮเดรต = 52
  : ค่าไกลซีมิกโหลด = 21
สปาเก็ตตี้ : มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ = 49
  : หนึ่งหน่วยบริโภคมีคาร์โบไฮเดรต = 5
  : ค่าไกลซีมิกโหลด = 2.4

ถ้าพิจารณาจากค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์เท่านั้นจะเห็นได้ว่าสปาเก็ตตี้นั้นน้อยกว่าแครอท แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าไกลซีมิกโหลดแล้ว แครอทนั้นเหมาะสมแก่การบริโภคมากกว่าสปาเก็ตตี้มาก จากตัวอย่างทั้งสองนี้จะเห็นได้ว่า ค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ และไกลซีมิกโหลด ควรนำมาใช้พิจารณา ร่วมกันเมื่อจะนำมาตัดสินว่าอาหารประเภทใดควรทานและอาหารประเภทใดควรลดหรือเลี่ยง

ข้อมูลไกลซีมิกอินเด็กซ์และไกลซีมีกโหลด International table of glycemic index and glycemic load values: 2002 โดย Kaye Foster-Powell, Susanna HA Holt, and Janette C Brand-Miller