T h a i D i e t I n f o . c o m
โรคที่มากับความอ้วน
คุณอ้วนแล้วหรือยัง?
ทำไมถึงอ้วน?  กรรมพันธุ์ เพศและอายุ ไม่ออกกำลังกาย พฤติกรรมการบริโภค
แคลอรี
การลดน้ำหนัก + ฮอร์โมน
ดัชนีน้ำตาล
ลดความอ้วนแบบผิดๆ
วิธีลดความอ้วน
ข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ
ลิงค์น่าสนใจ
 
 
 
สูตรอาหารไทย | อาหารไทย
 

 
 

 

ทำไมถึงอ้วน? : กรรมพันธุ์

 

อ้วนจากกรรมพันธุ์

 

หลายคนคิดว่าสาเหตุของความอ้วนส่วนหนึ่งน่าจะมาจากพันธุกรรม หรือกรรมพันธ์ ดังจะเห็นได้ว่าถ้าครอบครัวไหน พ่อหรือแม่อ้วนนั้น ลูกก็มักจะอ้วนตามไปด้วย จากการสำรวจพบว่า ครอบครัวที่พ่อและแม่อ้วน ลูกมีโอกาสถึง 80% ที่จะอ้วน ในทางวิทยาศาสตร์มีวิจัยค้นพบยีนที่มีผลต่อความอ้วนจริง ซึ่งสามารถถ่ายทอด ต่อทางพันธุกรรม แต่ยีนที่ส่งต่อกันนั้นไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าส่งผลต่อ โอกาสที่จะเกิดโรคอ้วนกี่เปอร์เซ็นต์ แต่หลายครอบครัวก็พบว่าลูกหลานของ คนอ้วนก็ไม่ได้มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนตามพ่อแม่แต่อย่างไร

 

 

สาเหตุที่พบว่าเด็กมีโอกาสอ้วนเหมือนพ่อแม่นั้น น่าจะเกิดจากพฤติกรรมดำรง ชีวิตของครอบครัวนั้นๆ มากกว่า ดังจะเห็นได้ว่าพ่อหรือ/และแม่ที่อ้วนนั้น ย่อมต้องมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อภาวะอ้วน ดังเช่น นิยมรับประทานอาหารฟาส์ตฟู๊ด, อาหารมัน, อาหารทอด, ของหวาน หรืออาหารคาร์โบไฮเดรต/น้ำตาลสูง ไม่นิยมออกกำลังกาย พฤติกรรมเหล่านี้มักจะส่งต่อและซึมซับไปยังลูก กล่าวคือ พ่อแม่ทานอะไร ลูกก็ได้ทานอย่างนั้นๆด้วย

 

 

พ่อแม่นั่งดูทีวีทานมันฝรั่งทอด ลูกก็ทานด้วย พ่อแม่ไม่ออกกำลังกาย ส่งผลให้ลูกก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ตามไปด้วย ด้วยพฤติกรรมการดำรงชีวิตอย่างนี้ส่งผลให้เด็กได้ซึมซับ วิธีการบริโภคที่ผิดๆมาโดยตลอด จึงสุ่มเสี่ยงมากที่จะเกิดภาวะอ้วนได้ง่ายกว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีพฤติกรรมการบริโภคและออกกำลังกายที่เหมาะสม